ΚΥΠΡΟΥ 3, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 74138 2831-029558

Υδρολέβητας & Φίλτρο ύδατος

Υδρολέβητας & Φίλτρο ύδατος

Υδρολέβητας διπλής διαδρομής κεντρικής θέρμανσης με στερεό καύσιμο (Ελαιοπυρήνα – Πυρηνόξυλο – Πυρηνολέβητας). Με μεγάλο φλογοθάλαμο και φλογαυλούς για καλύτερη απόδοση του καυσίμου.

Η απόλυτα οικονομική – οικολογική λύση για θέρμανση από 50 τετραγωνικά μέτρα μέχρι μεγάλες
εγκαταστάσεις (μονοκατοικίες – πολυκατοικίες – ξενοδοχεία – χώρους εστίασης).

Φωτογραφίες

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A molestiae placeat veniam. Aliquam assumenda dolore eaque eum eveniet expedita laudantium magni natus, nobis odit praesentium quaerat qui rerum sit tempore! Accusamus dignissimos, et eum eveniet illo libero, molestiae molestias mollitia odit porro quidem quod soluta, sunt velit voluptates. Beatae consequuntur corporis fugit illo ipsa natus non possimus. A at commodi culpa delectus dolores earum eligendi error exercitationem fuga fugit iste laboriosam libero nam nemo nesciunt, nisi nobis omnis perferendis quibusdam quod recusandae sapiente tempore, veritatis, voluptate voluptatum. Architecto asperiores corporis, earum exercitationem laudantium mollitia non officiis quo sit temporibus voluptatibus.

Instructions

Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad assumenda aut delectus et harum incidunt nesciunt nobis, officiis quo recusandae sapiente, sit vel voluptas? Doloremque impedit libero nobis recusandae. Accusantium alias asperiores at, consectetur corporis deleniti dignissimos dolorem ea earum exercitationem expedita illo labore libero magni minus nulla quidem suscipit, velit veritatis voluptate. Dignissimos dolorem in maiores nobis quos repudiandae.

Back to top