ΚΥΠΡΟΥ 3, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 74138 2831-029558

Τυροπαρασκευαστής σκληρών Τυριών

Τυροπαρασκευαστής, σκληρών τυριών ανοικτού τύπου, σχήματος 8 κατακόρυφος, χωρητικότητας 1.000 έως 5.000  λίτρων  εξ’ ολοκλήρου ΙΝΟΞ, με διπλά τοιχώματα τόσο στην παράπλευρη επιφάνεια όσο και στον πυθμένα για θέρμανση του τυροπήγματος με ατμό χαμηλής πίεσης.

Θερμική μόνωση της παράπλευρης επιφάνειας με εξωτερική επικάλυψη από ανοξείδωτο χάλυβα, με εξέδρα επιθεώρησης και κλίμακα ανόδου, η κοπή και ανάδευση του τυροπήγματος επιτυγχάνεται με πλανητικό σύστημα και δυο βραχίονες, που περιστρέφονται με αντίθετη φορά, ο ένας από τον άλλο.

Ο τυροπαρασκευαστής  διαθέτει δύο (2) πλαίσια κοπής και δύο (2) πλαίσια ανάδευσης του τυροπήγματος. Η κίνηση δίνεται από ηλεκτρομειωτήρα με διάταξη συνεχούς μεταβολής των στροφών. Επίσης έχει την δυνατότητα να παίρνει κλίση για εύκολο άδειασμα του μίγματος.

Back to top