ΚΥΠΡΟΥ 3, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 74138 2831-029558

Ατμολέβητας υψηλής πίεσης

Ατμολέβητας υψηλής πίεσης οριζόντιος αεριαυλωτός, με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς επιστροφής τριπλής διαδρομής καυσαερίων, με ψυχόμενο αναστροφέα  φλογών, εμπρόσθιο και οπίσθιο καπνοθάλαμο θερμαινόμενης επιφάνειας 22,5 Μ2 , ωριαίας ατμοπαραγωγής 750 kg/h ατμός και πίεση λειτουργίας  P = 4-5 ΑΤΜ.

Το σώμα του ατμολέβητα είναι μονωμένο με μανδύα απο πετροβάμβακα .Επικάλυψη από λαμαρίνα ΙΝΟΧ και εσωτερικά έχει πλήρη πυρίμαχη επένδυση  όπου απαιτείται.
Για την τροφοδότηση με νερό του λέβητα υπάρχουν δύο  ηλεκτροκίνητες πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες που λειτουργούν αυτόματα και συνδέονται με τον λέβητα με κατάλληλες αποφρακτικές βαλβίδες και βαλβίδες αντεπιστροφής.
Ένα αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας νερού ρυθμίζει την λειτουργία των αντλιών και δίνει σήμα  κινδύνου και διακόπτει τη λειτουργία όταν η στάθμη του νερού κατέβει κάτω από ένα  όριο καθώς και ένα δι΄ηλεκτροδίου  εφεδρικό σύστημα ασφαλείας, έναντι ελλείψεως νερού.
Επίσης 1 ασφαλιστική βαλβίδα ατμού, και 2 πρεσσοστάτες που ρυθμίζουν την πίεση του ατμού , ο ένας ασφαλείας και ο άλλος λειτουργίας.
Τον ατμολέβητα επίσης συνοδεύουν:
Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης που περιέχει όλα τα όργανα ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού της μονάδας, με ενδεικτικές λυχνίες, μπουτόν χειρισμού, διακόπτες,
Ηλεκτρονικό ρυθμιστή στροφών (ινβέρτερ) που ρυθμίζει την παροχή του καυσίμου κ.λ.π.
ΕΣΤΙΑ ΚΑΥΣΕΩΣ:
Εσωτερική εστία καύσεως πυρηνόξυλου με ένα καυστήρα δικού μας τύπου, καύσεως πυρηνόξυλου.
Σιλό ανοξείδωτο για την τροφοδοσία με πυρηνόξυλο.
Back to top